Plan. i posl. fin izveštaji

Godišnji finansijski izveštaj nalazi se na:
pretraga2.apr.gov.rs/pretragaObveznikaFI